Demo

เครื่องถ่ายเอกสาร Canon IRC-3380

เครื่องถ่ายเอกสาร Canon IRC-3380

เครื่องถ่ายเอกสาร Canon IRC-3380 เป็น เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสีและขาวดำ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ มีละเอียดสูงถึง 1,200 x 1,200 DPI แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IRC-3380

 • เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี และ ขาว – ดำ
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 33 แผ่นต่อนาที
 • มีหน่วยความจำ (RAM) จำนวน 1 กิกะไบต์ (GB)
 • ความละเอียดในการทำสำเนา 1200 x 600 dpi
 • แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ
 • มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk) IDE 6.0 กิกะไบต์ (GB)
 • ระบบ Mail box (Image Server) จำนวน 100 boxes
 • สามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้งานได้
 • มี function สำหรับเลือกถ่ายเอกสารต้นฉบับที่เป็นตัวหนังสือ รูปภาพ งานพิมพ์ หรือที่มีทั้งรูปภาพและตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน
 • มีระบบกลับหน้า - หลัง สำเนาอัตโนมัติ
 • มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (ADF) และเครื่องจัดชุดเอกสาร (Finisher) เป็นอุปกรณ์ประกอบ
 • สามารถถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด128.5x182 mm (B5) ถึง 297x420 mm (A3)
 • มีช่องบรรจุกระดาษ 3 ช่อง
 • สามารถย่อขยายได้ 25 - 400%
 • สามารถเชื่อมต่อเป็น พริ้นท์เตอร์และสแกนเนอร์ได้