Demo

เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox WorkCentre 5335

เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox WorkCentre 5335

Fuji Xerox WorkCentre 5335 เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สร้างภาพด้วยระบบ LASER สามารถ Copy, Print, Scan ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้

 คุณสมบัติทั่วไป  เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox WorkCentre 5335 

 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี และขาว-ดำ  สร้างภาพด้วยเลเซอร์
 • มีฝากป้อนต้นฉบับอัตโนมัติอัตโนมัติ   (ARDF)
 • ความเร็วในการพิมพ์   ขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที
 • สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่  A5 – A3
 • สามารถใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ 55 gsm – 220 gsm (bypass and Front-Loading Paper Tray         ส่วน Feeder ได้สูงสุด 128 gsm)
 • สามารถกลับสำเนาอัตโนมัติ (Duplex)
 • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก  สี 7.5  วินาที (A4) และขาวดำ 5.7 วินาที (A4)
 • ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ  30 วินาที
 • ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 X 600 dpi
 • ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 X 1200 dpi
 • สามารถแสกนสีได้ที่ความละเอียด 600 x 600dpi
 • การย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%
 • สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 999 แผ่น
 • สามารถ ตั้งรหัสผู้ใช้
 • สามารถสั่ง Hold print, Lock print ได้ 
 • มีหน่วยความจำ 1- 2 GB
 • Network Interface Connection Ethernet 10/100Base-TX
 • สามารถ scan to file, scan to email, scan to usb, scan to faxdrive ได้
 • สามารถ Fax forward to PC หรือ สามารถส่ง เป็น PC Fax ได้
 • ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 4 ถาด ถาดละ 500 x 2  แผ่น, 1,000 x 2 แผ่น (80 gsm) ช่องป้อนมือ  Bypass 100 แผ่น

 

ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox WorkCentre 5335 | จำหน่าย เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox WorkCentre 5335 | ขาย จำหน่าย เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox WorkCentre 5335