Demo

เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre-IV C2260

เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre-IV C2260

MultiFunction Color Laser Printer Print - Copy - Scan - Fax ความเร็วพิมพ์สี - ขาวดำ : 20 แผ่นต่อนาที รองรับการพิมพ์งานผ่าน USB ความละเอียดในการแสกนสูงถึง 600 จุดต่อตารางนิ้ว

 

คุณสมบัติ เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre-IV C2260

 • ฟังก์ชั่นการถ่ายเอกสารและการพิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์/ ถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) 20 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์/ ถ่ายเอกสาร (สี)  20 หน้าต่อนาที
 • เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก (ขาวดำ) 9.6 วินาที
 • เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก (สี)  11.6 วินาที
 • ถาดกระดาษ จำนวน 4 ถาด โดยสามารถบรรจุกระดาษได้ถาดละ 500 แผ่น
 • ถาดป้อนกระดาษด้วยมือ สามารถบรรจุกระดาษได้ 45 แผ่น
 • ความหนากระดาษ ถาดปกติสูงสุด 256 แกรม; ถาดป้อนกระดาษด้วยมือสูงสุด 216 แกรม
 • ถาดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
 • ความเร็วในการฟีดกระดาษ (ขาวดำ) 20 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการฟีดกระดาษ (สี)  20 หน้าต่อนาที
 • รองรับปริมาณกระดาษ 110 แผ่น
 • รองรับกระดาษหนา สูงสุด 128 แกรม
 • ฟังก์ชั่นการสแกน ความเร็วในการสแกนเอกสารขาวดำ/สี 55 หน้าต่อนาที
 • รองรับไฟล์สแกนในรูปแบบ TIFF, JPEG, PDF, XDW, XPS
 • ฟังก์ชั่นแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม) สายสูงสุด 3 สาย สูงสุด 600 จุด/ ตารางนิ้ว
 • อุปกรณ์เข้าเล่มและถาดกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม Finisher-A1 เย็บลวดที่มุมกระดาษ Finisher-B1
 • จัดชุดเอกสาร/เย็บลวดที่มุมและด้านข้างกระดาษเป็นชุดๆ แบบอัตโนมัติ/ เจาะรู/ตอกสัน/ทำเล่มหนังสือ

ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre-IV C2260 | จำหน่าย เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre-IV C2260 | ขาย จำหน่าย เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre-IV C2260