Demo

เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำ ฟูจิ ซีร็อกซ์ Fuji Xerox WorkCentre 7535

 7525/7530/7535/7545/7556


เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำ ฟูจิ ซีร็อกซ์ Fuji Xerox WorkCentre 7525,7530,7535,7545,7556 มาตราฐาน Copy, Print, Scan สี Copy: 1200 x 2400 dpi กระดาษสำเนาตั้ง แต่ A5 A4 B4 A3 เร็วในการพิมพ์ สี 35 แผ่นต่อนาที และขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที

คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำ ฟูจิ ซีร็อกซ์ Fuji Xerox WorkCentre 7535  • ฟังก์ชั่นมาตราฐาน Copy, Print, Scan
  • ประสิทธิภาพการรองรับงาน 110,000 แผ่น/เดือน

  • สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้ง แต่ A5 A4 B4 A3

  • ความเร็วในการพิมพ์ สี 35 แผ่นต่อนาที และขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที

  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก สี 11 วินาที (A4) และขาวดำ 8.6 วินาที (A4)

  • ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น

  • สามารถถ่าย พิมพ์งานหน้าหลังได้

  • อัตราการย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%