Demo

เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox WorkCentre 5335

เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox WorkCentre 5335

Fuji Xerox WorkCentre 5335 เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สร้างภาพด้วยระบบ LASER สามารถ Copy, Print, Scan ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX WC5225

เครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX WC5225

Fuji Xerox WorkCentre 5225/5230 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ รองรับงาน 100,000 แผ่น/เดือน สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3 มีความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ 30 แผ่นต่อนาที สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  • 1
  • 2